Medycyna Pracy
Lek. Med. Katarzyna Szulc-Krawczyk

Rejestracja:
Osobista lub telefoniczna: 59 822 23 39
(od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00)